a sustainable move
EN
DE
FR
BERÄKNING PARAMETRAR
Inmatningsläge
Välj inmatningsläge
Freight
Antal
Enhet
Enhet
  • Tonnes:
    = enhet: [metrisk ton]
  • TEU:
    = Twenty-foot Equivalent Unit/20-fots container
    Enheten "TEU" kan inte väljas som enhet för vikt av lasten. För att beräkna emissionerna så är det nödvändigt att räkna om "TEU" to "tonnes". Grunden för omräkningen är maxkapaciteten för containern och fyllnadsgraden.
Styckegods (Ton)
Containrar (TEU)
Typ:
Typ
Typen av last ger ett förval på vikten per TEU (skrymmande gods = 6 ton/TEU; medeltungt god = 10.5 ton/TEU; tungt gods = 14.5 ton/TEU). Antalet TEU:s och lastvikten bestämmer bruttovikten och påverkar därmed emissionerna från hantering och transport med lastbil, tåg och flygplan.
tumgt gods
medeltungt gods
lättgods
-
t/TEU
Definiera omlastning:
Beräkning av intermodal hantering
Via rullisten kan beräkning av intermodal hantering aktiveras. Olika typer av last hanteras på olika sätt och ger olika bidrag till miljökalkylen.
-
Bulk
Flytande
Container
Annan
Ferry
Färjerouting
Beaktande av färja
Via rullisten kan man bestämma hur Ecotransit ska hantera möjliga färjeförbindelser.
föredragen
normal
undvik
Från
Typ av plats
Stad
Järnvägsstation
Hamn
Flygplats
ZIP
Google Maps
Namn
Välj
Visa
Till
Typ av plats
Stad
Järnvägsstation
Hamn
Flygplats
ZIP
Google Maps
Namn
Välj
Visa
Sök:
Info
Latitud
Longitud
Lastbil
Tåg
Flygplan
Båt
Kanalbåt
Confirm
 
ecotransit.calculation.methodology_links